Харківська спеціалізована школа І - ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області

   Класна оцінка

Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила конкурсного приймання

  

Правила конкурсного приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів №75 Харківської міської ради Харківської області


1. Загальні положення


1.1.Приймання дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області у класи з поглибленим вивченням іноземних мов здійснюється на конкурсній основі.
1.2. Дані правила конкурсного приймання розроблені відповідно до Інструкції про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 19.06.2003 № 389, Положення про загальноосвітній навчальний заклад та на підставі Статуту навчального закладу, обговорені на спільному засіданні педагогічної ради і ради навчального закладу, схвалені ними та затверджені директором навчального закладу, погоджені з управлінням адміністрації освіти Орджонікідзевського району Харківської міської ради, управлінням освіти Департаменту з гуманітарних питань Харківської міської ради.
1.3. У конкурсі можуть брати участь діти (учні) незалежно від місця проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.


2. Організація  конкурсу


2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше за 2 місяця до його початку.Оголошення щодо умов і термінів проведення конкурсу розміщується у приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.Зміст оголошення доводиться до відома населення через засоби масової інформації (шкільний портал).
2.2. Не пізніше 1 травня у приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області вивішується перелік питань з англійської мови, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Випробування в рамках основного конкурсного приймання проводяться лише після закінчення навчального року, в останню декаду червня.За наявності вільних місць допускається додаткове конкурсне приймання в третій тиждень серпня.
2.4. Додаткове конкурсне приймання може, як виняток, відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов,що й основний. При цьому наповнюваність класів не повинна перевищувати 30 учнів.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області створюється педагогічна комісія, склад якої затверджується наказом директора школи за погодженням з радою школи. До складу педагогічної комісії залучається практичний психолог. Головою педагогічної комісії є директор школи або його заступник.
2.6. До участі в конкурсі допускаються діти (учні) на підставі особистої заяви (для неповнолітніх - заяви батьків або осіб, які їх замінюють), що подається на ім’я директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, табеля успішності учня (крім дітей, які вступають до 1-го класу) або свідоцтва про базову загальну середню освіту, якщо учень вступає до 10-го класу школи.
2.7. Для участі в конкурсі дітей, які вступають до 1-го класу спеціалізованої школи, крім заяви, подаються копія свідоцтва про народження та медична картка дитини встановленого зразка.
2.8. До педагогічної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджуютьздібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та/або творчі досягнення.
2.9. Не дозволяється вимагати від учнів характеристик з попереднього місця навчання, довідок з місця роботи батьків тощо.
2.10. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються до спеціалізованих класів за результатами співбесіди.

3. Проведення конкурсу


3.1. Конкурсне приймання дітей, які вступають до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, проводиться у третій декаді червня у формі співбесіди (Додаток 1) з дитиною в присутності її батьків або осіб, які їх замінюють.
3.2. Співбесіда з дитиною, яка вступає до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, включає виконання спеціальних діагностичних завдань для перевірки рівня загального розвитку дитини, її функціональної готовності до систематичного навчання та здатності до вивчення іноземної мови.Такі завдання розробляє педагогічна комісія на основі матеріалів, запропонованих психологічними службами, та затверджує директор навчального закладу за погодженням з управлінням освітою Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради. Не допускається перевірка знань та умінь дитини понад обсяги державних вимог навчально-виховних програм дошкільного навчального закладу.
3.3. Чисельність педагогічної комісії для співбесіди з дитиною, яка вступає до 1-гокласу спеціалізованої школи, складає три особи, включаючи практичного психолога. Співбесіда триває не більше ніж 30 хвилин.
3.4. Конкурсні випробування для учнів 2-11 класів, які вступають до спеціалізованих класів школи, проводяться з іноземної мови за всіма видами мовної та мовленнєвої діяльності за умови наявності вільних місць, як правило, під час основного конкурсного приймання. Приймання учнів до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області з навчального закладу того самого типу та за спеціалізацією, за якою дитина навчалася раніше, може відбуватися за співбесідою.
3.5. Завдання для конкурсних випробувань, зміст яких має відповідати навчальним програмам середньої загальноосвітньої школи відповідного класу, розробляються кафедрою іноземної мови та затверджуються директором навчального закладу за погодженням з управлінням освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради (Додаток 1).
3.6. Не допускається застосовувати ті самі варіанти завдань для випробувань, що відбуваються у різні дні.
3.7. Конкурсні завдання зберігаються у директора Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області в запечатаному конверті, який відкриває в день випробування голова педагогічної комісії у присутності її членів та вступників.
3.8. Для проведення конкурсного випробування у письмовій формі вступникам видається папір зі штампом навчального закладу; передбачається, що першу сторінку буде відділено від самої письмової роботи. Після закінчення випробування письмові роботи шифруються головою педагогічної комісії та передаються для перевірки членам цієї комісії без титульної сторінки. Дешифрування робіт здійснюється головою педагогічної комісії після виставлення балів.
3.9. Для проведення усного випробування вступникам видається папір зі штампом Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області для підготовки до відповіді.
3.10. Письмові роботи учасників конкурсу та аркуші із записами, зробленими вступниками під час підготовки до усної відповіді, зберігаються у Харківській спеціалізованій школі І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області протягом року. Місце їх зберігання визначає директор школи.
3.11. Результати конкурсних випробувань (у тому числі співбесіди) оформляються у вигляді протоколів (Додаток 2) відповідної комісії, які зберігаються в тому самому порядку, що й протоколи державної підсумкової атестації учнів.
3.12. Результати співбесіди оголошуються після її проведення в той самий день, письмового - не пізніше ніж через три дні після його проведення. Списки вступників з виставленими балами вивішуються у приміщенні Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області для загального ознайомлення.
3.13. Учасники міжнародних олімпіад, конкурсів, призери та учасники III-IV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також учасники II та III етапів конкурсів-захистів науково-дослідницьких робіт Малої академії наук поточного року звільняються від конкурсного випробування з відповідного предмета (іноземної мови). У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.14. Учні-випускники 9-х класів, які за результатами навчання отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, звільняються від випробування (на вибір вступника) з виставленням до протоколу максимальної кількості балів.
3.15. З категоріями учнів, зазначеними в пунктах 3.15 -3.16, допускається проведення тільки одного випробування - співбесіди. Якщо за результатами співбесіди учень не підтверджує своїх попередніх досягнень, він бере участь у конкурсних випробуваннях на загальних умовах.
3.16. Діти (учні), які хворіли під час проведення конкурсу, зобов’язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторних конкурсних випробуваннях, терміни проведення яких визначає директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області.
3.17. Діти (учні), які не з’явились на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.


4. Порядок зарахування


4.1. Діти (учні), які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області наказом директора на підставі рішення конкурсної комісії. Зарахування дітей (учнів) проводиться протягом 5 днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області подаються такі документи: копія свідоцтва про народження(паспорта), особова справа, медична картка (довідка) встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням конкурсної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією. Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання. Для розгляду апеляцій створюється апеляційна комісія, чисельність та склад якої визначаються Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області за погодженням з управлінням освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради. Проведення додаткових випробувань під час розгляду апеляції забороняється.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися до управління освіти Орджонікідзевської районної в місті Харкові ради, яке створює свою апеляційну комісію, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які за підсумками конкурсу не зараховані до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, продовжують навчання у закладі, де вони навчалися до участі в конкурсі. Діти, які не пройшли конкурсу для зарахування до 1-го класу Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, вступають до іншого загальноосвітнього навчального закладу.
4.6. Діти (учні), які зараховані до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області, але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються зі школи. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.
4.7. Учень для зарахування до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області повинен надати оригінал документа про освіту (та інші відповідні документи) не пізніше ніж протягом 5 днів після закінчення конкурсу.


5. Контроль за проведенням конкурсу


5.1. Директор Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил конкурсного приймання.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування дітей (учнів) до Харківської спеціалізованої школи І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області за його результатами покладається на управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради.
5.3. При порушенні Харківською спеціалізованою школою І-ІІІ ступенів № 75 Харківської міської ради Харківської області вимог даних Правил конкурсного приймання, рішенням управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради результати конкурсу визнаються не дійсними. У такому разі управління освіти адміністрації Орджонікідзевського району Харківської міської ради організовує і проводить повторний конкурс, результати якого є остаточними.

 

Визначення кількості конкурсних випрбувань, що відбуватимуться під час приймання до спеціалізованої школи

 

Тип загальноосвітнього навчального закладу З якого класу відбудеться приймання Кількість конкурсних приймань
Спеціалізована школа 1-й клас одне (співбесіда)
Спеціалізована школа 2-11 клас одне (іноземна мова, англійська-тестування